برگزاری اولین جلسه رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان دولت در قم

27 مهر 1398
نویسنده:  

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان دولت در قم

 

اولین جلسه رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان دولت در استان قم باحضور مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ونماینده سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیو یی وسایر اعضا برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان قم ، سیدرضا موسوی مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات این استان ، در ابتدای جلسه مصوبه وقوانین ومقررات واصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی غیر دولتی ودفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تشریح کرد وگفت : سهم جریمه تخطی از هریک از مفاد موافقتنامه پروانه که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعمال خواهدشد، برای هرسال مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شده است.

وی در ادامه افزود :

وی در ادامه افزود : در صورت تکرار هریک از تخلفات ، میزان حداقل جریمه متعلقه دوبرابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل می باشد ودر صورت وقوع چندتخلف ، میزان جریمه ، تجمیع جریمه های متعلقه به هر تخلف خواهد بود.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود گفت : سازمان تنظیم مقررات می تواند علاوه برجریمه های فوق به صورت همزمان از ضمانت اجراهای مقرراتی که در مصوبه سازمان ذکر شده استفاده نمایندکه عبارتند از امتیاز منفی، تعلیق فعالیت ولغو پروانه .

موسوی در ادامه تصریح کرد :طبق آیین نامه ، نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان بعهده سازمان تنظیم مقررات بوده ودر صورت تصویب وزارت ارتباطات وتفویض اختیار ازسوی سازمان تنظیم مقررات به اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ، نظارت وبازدید صورت خواهد پذیرفت .

وی در ادامه افزود:در حال حاضر فرایند رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان بسیار طولانی وزمان بر است واین امر موجب عدم افزایش واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان خواهد شد.

در ادامه جلسه نماینده سازمان تنظیم مقررات موارد تخلف تعدادی از دفاتر پیشخوان را قرائت و پس از تبادل نظرتصمیمات مقتضی در مورد آنها اتخاذ گردید.

نظر بدهید 139  بازدیدها

نظر شما

خدمات ما

تلفن : 02536620041

پیامک : 30007227000128

ایمیل : info@qom-pishkhan.ir

آدرس : قم، خیابان 20 متری شهید بهشتی،

خیابان شهید مطهری، نبش کوچه3، پلاک30

ساعت کاری انجمن

ساعت کاری دفترانجمن دفاتر پیشخوان جهت امور دفاتر پیشخوان از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 13:30 می باشد.

نقشه دفتر

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن